ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหาร ชั้น 3
เวลาปฏิบัติงาน
จันทร์ - ศุกร์ / 8:30 - 16:30
ติดต่อ คุณ พณิชา โสพรรณรัตน์ โทรศัพท์ 07-567-3770 , เบอร์ภายใน 3770