หน้าหลัก / แบนเนอร์ทั้งหมด / ขอเชิญชวนส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และ บทวิจารณ์หนังสือ ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแบบปิดลับชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและผู้เขียน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

ดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-7567-3770

 ประกาศเมื่อ 4/4/2560 view [151]

แชร์หน้านี้